Als onderhoudsbedrijf bent u partner voor VVE’s en corporaties om hun gebouwen in topconditie te houden. U gaat afspraken aan voor meerdere jaren, maar heeft u alle risicofactoren wel goed in beeld? Het is uiteindelijk de bedoeling dat u geld overhoudt in plaats van dat het u geld kost.

Overvoorde Van Tilborg ondersteunt onderhoudsbedrijven om meer inzicht in onderhoudsprojecten te krijgen. Vanuit onze technische achtergrond brengen wij de onderhoudsbehoefte in beeld. Wij besteden hier veel zorg en aandacht aan, zodat het inhoudelijk 100% klopt. Wij staan bekend om onze praktische aanpak, heldere en overzichtelijke rapportages en onze snelheid van handelen.

Indien gewenst identificeren wij ons met uw bedrijf. We treden als eenheid op richting de opdrachtgever. Met inbreng van onze expertises vullen we elkaar aan om de klantvraag zo goed mogelijk in te vullen.

Onderhoudsbedrijven

Meer inzicht in uw onderhoudsproject door:

  • Staat van onderhoud vaststellen
  • Kosten en begrotingen opstellen
  • Inbrengen extra technische kennis en onderbouwing
  • Hulp bij complexe onderhoudsvraagstukken
  • Objectief onderhoudsadvies
  • Optreden als eenheid naar opdrachtgever toe

Monitoring

Onderhoudsbedrijven krijgen steeds vaker de opdracht van woningcorporaties om een eigen kwaliteitsmonitoring te ontwikkelen. Wij kunnen u daarbij helpen. Als onafhankelijke partij checken wij of wat overeengekomen is ook daadwerkelijk wordt behaald en nagekomen. Wij zijn dan de spil tussen u en de corporatie. En zorgen voor ontwikkeling en verbetering van het gehele proces; van voorbereiding tot en met uitvoering.

Diensten voor onderhoudsbedrijven

Conditiemeting vastgoed

Advies en opstellen meerjarenonderhoudsbegroting

Opstellen plan van aanpak

Inkoop (schilderwerk)

Uitvoeringsbegeleiding en toezicht

Uitvoeren keuringen (schilderwerk)