Alle diensten

Uw gebouw vertegenwoordigt een grote waarde, welke u graag wilt behouden. Dit gaat niet vanzelf. Een meerjarenonderhoudsbegroting, ook wel MJOP of MOB genoemd, is onmisbaar bij verantwoord gebouwbeheer. Geen meerjarenonderhoudsplan of een slecht plan, hebben grote financiële gevolgen.

Door het ontbreken van goed inzicht in de onderhoudsverwachting ligt het risico op de loer dat onderhoud te lang wordt uitgesteld. Of dat er bij noodzakelijk onderhoud niet voldoende budget is. Het gevolg is waardedaling van uw vastgoed door verval én het kost meer geld en werk om uw gebouwen vervolgens weer in goede conditie te brengen.

Een meerjaren onderhoud plan is dus geen overbodige luxe. Overvoorde Van Tilborg is gespecialiseerd in het opstellen van meerjarenonderhoudsbegrotingen- en plannen voor onder andere woningcorporaties, VVE’s en vastgoedbeheerders. Dit hebben wij al voor vele opdrachtgevers en dito soorten gebouwen gedaan. Door onze onafhankelijke positie komen wij tot een doordacht en deskundig onderhoudsplan waar u volledig op kunt vertrouwen. Een meerjarenonderhoudsbegroting geeft u inzicht in onderhoudskosten en het uiteindelijke rendement van bepaalde inspanningen.

Een MJOP is altijd maatwerk en is voor ieder gebouw anders. Onze aanpak staat bekend om zorgvuldigheid en efficiëntie.

meerjaren onderhoudsbegroting

Schakel ons in voor:

  • Opstellen meerjarenonderhoudsbegroting / meerjarenonderhoudsplan
  • Beoordelen of second opinion bestaand MJOP
  • Planning en begroting toekomstig onderhoud opstellen
  • Rapportage MJOP opstellen
  • Presenteren onderhoudsplan
  • Periodiek updaten MJOP

Inhoud meerjarenonderhoudsplan

In het meerjarenonderhoudsplan staat welk onderhoud uw gebouw nodig heeft in de komende vijf tot vijftien jaar. Inclusief de kosten van onderhoud.

We onderscheiden:

1. Achterstallig en noodzakelijk onderhoud dat direct gedaan moet worden;
2. Terugkomend en periodiek onderhoud, dat om een bepaald aantal jaren uitgevoerd moet worden;
3. Groot onderhoud, dat ook regelmatig nodig is, maar waarvan de tijdsspanne groter is.

Conditiemeting

Het opstellen van het plan begint met het in beeld brengen van de huidige onderhoudstoestand van het gebouw. Dit doen we middels een conditiemeting. We inventariseren alle onderhoudsgevoelige bouwkundige elementen. Eventueel achterstallig onderhoud, geconstateerde gebreken of andere aandachtspunten komen hierbij direct naar voren. Daarnaast kijken we naar aspecten zoals veiligheid, wettelijke bepalingen en energiebesparende maatregelen.

Onderhoud prioriteren met scenario’s

Op basis van het beschikbare budget en de risico’s die uit de meting naar voren zijn gekomen, geven we advies over de omvang en de planning van de noodzakelijke onderhoudsactiviteiten. Ook stellen we de cyclus voor het toekomstige onderhoud vast. Uw beleidsmatige uitgangspunten ten aanzien van de exploitatie en het rendement staan centraal, wat leidt tot verschillende scenario’s en uitkomsten voor de korte en lange termijn van 30, 40 of zelfs 50 jaar. Dit geeft u de mogelijkheid te prioriteren en de gestelde onderhouds- en budgetdoelen te behalen.

Uw gebouwen of woningen verduurzamen

Een meerjarenonderhoudsplanning is ook een bruikbaar instrument voor de verduurzaming van uw gebouwen. Het plannen van onderhoud en de gemaakte keuzes worden altijd in een breder, duurzamer perspectief geplaatst. Dan kan het bijvoorbeeld slim zijn een bepaalde (hoge) investering over een paar jaar te plannen, welke op de lange termijn bezien kostenbesparend werkt. Wij hebben de kennis en mensen in huis u hierbij te adviseren.

Meer dan een plan

Naast het opstellen van de meerjarenonderhoudsbegroting geven wij ook advies. Zo heeft u duidelijk inzicht in alle aspecten van uw vastgoed. Bij inspecties komen vaak bouwkundige problemen aan het licht. Variërend van een verkeerde detaillering of materiaalkeuze tot onveilige situaties. Wij geven u bouwkundig en technisch advies om deze problemen structureel op te lossen.

Inzicht in toekomstige onderhoudskosten

Wij helpen u graag met het opstellen van een gedegen en praktisch meerjarenonderhoudsbegroting. Naast het opstellen van het plan helpen wij u ook graag met het opstellen van een plan van aanpak en de 0-meting.