Alle diensten

In meerjaren onderhoudsplannen wordt toekomstig onderhoud ingepland. Maar dat wil niet zeggen dat gepland onderhoud voor een bepaald jaar gegarandeerd nodig is. Wellicht kan bijvoorbeeld de dakbedekking nog wel een paar jaar extra mee. Hoe stelt u prioriteiten voor uw woning(en) en gebouw(en)?

Overvoorde Van Tilborg helpt graag met het opstellen van een plan van aanpak voor onderhoud. Ook wel jaarplan onderhoud genoemd. Door onze methodiek en ervaring helpen wij bij het maken van keuzes in een bepaald jaar. Er zit namelijk vaak een gat tussen beschikbaar onderhoudsbudget en onderhoudswensen. Wij kijken kritisch wat echt noodzakelijk is.

Een onderhoudsplan is altijd maatwerk en kan per jaar verschillen. Onze aanpak staat bekend om zorgvuldigheid en efficiëntie.

opstellen plan van aanpak onderhoud

Schakel ons in voor:

  • Objectieve inventarisatie
  • Opstellen nieuw jaarplan/ plan van aanpak
  • Beoordelen of second opinion bestaand "plan van aanpak"
  • Afweging risico, kwaliteit en budget
  • Onderhoudsplanning over meerdere jaren

Logisch vervolg MJOP

Een plan van aanpak is vaak een logisch vervolg op het meerjarenonderhoudsplan. In het plan van aanpak staat een opsomming van geplande werkzaamheden voor een komend jaar. Het jaarplan beschrijft alle noodzakelijke ingrepen tot in detail. Inclusief kostenraming.

Inspecties zijn leidend

Periodieke hoofdzakelijk visuele inspecties zijn telkens het startpunt voor werkzaamheden binnen een onderhoudsplan. Een inspectie is steeds een momentopname. De onderhoudssituatie kan na een paar maanden weer anders zijn. Wij geven advies over uit te voeren onderhoud. In de praktijk zien we dat dit vaak tot grote kostenbesparingen heeft geleid voor onze opdrachtgevers, alsmede tijdsbesparing. Ieder zijn vak.

Clustering activiteiten

Belangrijk in onze aanpak is dat we altijd kijken waar we inkoop- of schaalvoordelen kunnen behalen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk wanneer werkzaamheden worden geclusterd.

Hulp bij keuzes maken

Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuzes binnen uw plan van aanpak voor onderhoud aan uw gebouw(en). Tevens kunnen wij uw helpen bij het opstellen van een meerjarenonderhoudsbegroting of het selecteren van partners.

Wilt u meer weten hoe wij voor u kosten besparen bij het maken van een plan van aanpak? Bel ons op 0416 65 10 32 of laat uw gegevens achter. Dan bellen wij u binnen 24 uur terug.