Onenigheid over de kwaliteit van schilderwerk, slechte communicatie of het ontbreken van heldere afspraken. Geschillen over uitgevoerd en/of opgeleverd schilderwerk komen regelmatig voor. Het oordeel van een onafhankelijk deskundige biedt dan uitkomst.

Overvoorde Van Tilborg is een onafhankelijk en deskundig adviesbureau op het gebied van vastgoedonderhoud. Onze expertise komt vaak van pas bij juridische zaken of verzekeringskwesties. Wij werken hierbij zowel in opdracht van particulieren als in opdracht van verzekeraars, advocaten en rechtbanken.

Wij treden ook op om te komen tot bindend advies voor partijen. Wij beoordelen dan een geschil tussen partijen, waarbij de afspraak is dat beide partijen vooraf schriftelijk akkoord gaan met de uitspraak.

Rechtbanken en verzekeraars

Schakel ons in voor:

  • Deskundigenoordeel
  • Onafhankelijke keuring
  • Optreden als mediator/ bemiddelaar
  • Onafhankelijke deskundige voor advocaten en rechtbanken
  • Onafhankelijke deskundige voor de verzekeraar
  • Expertiserapport

Diensten bij geschillen

Onafhankelijke keuring schilderwerk

Ik wil meer weten over Onafhankelijk onderzoek bij geschil schilderwerk

Vul het onderstaand formulier in of neem direct contact op via 0416 65 10 32 of info@overvoordevantilborg.nl

Vul uw naam in
Vul hier een geldig e-mailadres in
Vul uw telefoonnummer in
Voer een opmerking in