Alle diensten

Uit het meerjaren onderhoudsplan volgen de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden. Wie geeft u het vertrouwen dit te realiseren? Komt deze partij zijn afspraken na? Leveren medewerkers de afgesproken kwaliteit? Houden zij rekening met de bewoners? Kan het niveau van onderhoud omhoog?

Overvoorde Van Tilborg neemt als onafhankelijk adviesbureau graag de zorg uit handen. U schakelt ons in voor (project)begeleiding van de uitvoering van het onderhoud, het houden van toezicht en de financiële afwikkeling. Hiermee bespaart u kosten en houdt u grip op het onderhoud.

Wij hebben ervaring met uitvoeringsbegeleiding en toezicht voor verschillende partijen zoals opdrachtgevers, woningcorporaties en onderhoudsbedrijven. Wij hebben dermate kennis van zaken dat wij exact met u afstemmen waaraan het onderhoud en beheer binnen uw type organisatie moet voldoen.

Schakel ons in voor:

  • Verbetering kwaliteit van uitvoering
  • Monitoring contractuele verplichtingen
  • Controle geleverde kwaliteit
  • Controle op gebruik voorgeschreven materialen en systemen
  • Bewaken van planning en voortgang
  • Bewaken van budget (termijnen, meer- en minderwerk)
  • Adviseren bij meer- en minderwerk
  • Verzorgen eindkeuring of oplevering
  • Verzorgen aanvangskeuring bij RGS

begeleiding uitvoering

Geheel of onderdelen

In overleg met u stellen we vast welke rol en welke begeleidingsactiviteiten wij voor onze rekening nemen. We kunnen het gehele traject voor u verzorgen of één of meerdere onderdelen. Uitvoeringsbegeleiding en toezicht is altijd maatwerk, we offreren waar u daadwerkelijk hulp bij nodig heeft.

Eén aanspreekpunt

Tijdens de uitvoering zijn wij het eerste aanspreekpunt voor de verschillende partijen. Door onze kennis van zaken zijn wij de ideale schakel tussen opdrachtgever, de bewoners en de aannemer.

Tijdens de uitvoering van het onderhoud zijn wij regelmatig aanwezig om alle partijen goed te laten samenwerken, het grotere geheel te overzien en het signaleren van belemmeringen. Wij zien het als onze taak om zaken op te lossen.

Frequente en heldere communicatie

In alle fasen van het onderhoud hebben wij regelmatig overleg over de voortgang. Ook zorgen wij voor regelmatige communicatiemomenten met overige partijen. Zo controleren en bewaken wij de voortgang en kwaliteit van het onderhoud.

Grip op onderhoud

Naast de begeleiding kunnen wij ook de hele inkoop uit handen nemen. Van het voorbereiden van de aanvraag van offertes, het selecteren van de uitvoerende partij(en), het opstellen van prestatie-eisen tot het keuren van uitgevoerd werk.

Wilt u meer weten hoe wij voor u (faal)kosten besparen bij uitvoeringsbegeleiding en toezicht? Bel ons op 0416 65 10 32 of laat uw gegevens achter. Dan bellen wij u binnen 24 uur terug.