Woningcorporaties staan voor moeilijke opgaven. U heeft te maken met organisatieontwikkeling, samenwerking en cultuurverandering. U werkt toe naar regisserend opdrachtgeverschap. Dat vraagt om nieuwe werkwijzen en nieuwe afspraken. Terwijl er al zoveel taken op uw bordje liggen.

Als corporatie staan de belangen van uw huurders voorop. U bouwt nieuwe woningen en onderhoudt de bestaande voorraad goed, waarbij duurzaamheid hoog op de agenda staat.

Goed onderhoudsmanagement van uw gebouwen is technisch en complex. Vooral als er jaarlijkse besparingen worden verlangd en prijzen in de markt onder druk staan.

Uw onderhoudsbegroting met 20% terugdringen?

Overvoorde Van Tilborg ondersteunt woningcorporaties met het onderhoudsmanagement. Wij helpen u bij de invulling van de vraag hoe u op onderhoud kunt besparen en u tegelijkertijd kunt zorgen dat uw gebouwen in perfecte conditie blijven. U krijgt (weer) grip op uw onderhoudskosten, meer inzicht en professionele hulp bij de organisatie van het onderhoud.

Natuurlijk wilt u uw onderhoudsbegroting terugdringen. Wij durven onze handen ervoor in het vuur te steken, dat wij kosten voor u besparen. Het onderhoud gaat gewoon door, waarbij we slimme en betere keuzes maken.

Woningcorporaties

Schakel ons in voor:

  • Implementatie RGS
  • Just in time onderhoud – het goede onderhoud op het juiste moment
  • Beoordelen bestaande plannen op efficiency
  • Onderhoudsmanagement naar hoger niveau tillen
  • Volwaardig gesprekspartner zijn voor uw onderhoudsbedrijven
  • Objectieve monitoring van prestatieafspraken binnen RGS
  • Hulp bij complexe onderhoudsvraagstukken
  • Inbrengen extra technische kennis en onderbouwingen
  • Verdiepingsslag in uw plannen en bestaande afspraken

Monitoring

Overvoorde Van Tilborg wordt steeds vaker ingeschakeld voor monitoring. Als onafhankelijke partij checken wij of wat overeengekomen is ook daadwerkelijk wordt behaald en nagekomen. Wij zijn dan de spil tussen corporatie en onderhoudsbedrijven. En zorgen voor ontwikkeling en verbetering van het gehele proces; van voorbereiding tot uitvoering.

Diensten voor woningcorporaties

Conditiemeting vastgoed

Advies en opstellen meerjarenonderhoudsbegroting

Opstellen plan van aanpak

Inkoop schilderwerk

Uitvoeringsbegeleiding en toezicht

Uitvoeren keuringen schilderwerk

Overvoorde Van Tilborg ondersteunt woningcorporaties met onderhoudsmanagement. Als partner in het gehele onderhoudsproces of het invullen van één of meerdere onderdelen.