Diensten

U kunt bij ons terecht voor onder andere de volgende diensten.

Ieder gebouw of woning is een investering voor de eigenaar. Om het gebouw in optimale staat te houden en de levensduur zo optimaal mogelijk in te richten, is (planmatig) onderhoud vereist.

Lees meer

Uw gebouw heeft een grote waarde, die u graag wilt behouden. Dit gaat niet vanzelf. Een meerjarenonderhoudsbegroting, ook wel MJOP of MOB genoemd, is onmisbaar bij verantwoord gebouwbeheer. Geen meerjarenonderhoudsplan of een slecht plan, hebben grote financiële gevolgen.

Lees meer

Het schilderen van een woning of gebouw is belangrijk en noodzakelijk om het vastgoed in goede conditie te brengen en te houden. Periodiek schilderwerk is een hoge kostenpost waarbij een goede technische kwaliteit en een fraaie afwerking verwacht mag worden.

Lees meer

RGS, 1op1, op prijs

Planmatig schilderwerk maakt vaak meer dan 30% uit van het totale onderhoudsbudget van woningcorporaties, VVE’s en andere vastgoedeigenaren. Schilderwerk is immers regelmatig terugkerend werk in het meerjaren onderhoud.

Lees meer

Onderhoudskosten bepalen een belangrijk deel van de kosten van een woning of gebouw. Daarom is het belangrijk ieder jaar kritisch te kijken wat de werkelijke onderhoudsbehoefte is.

Lees meer

Uit het meerjaren onderhoudsplan volgen de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden. Wie geeft u het vertrouwen dit te realiseren? Komt deze partij zijn afspraken na? Leveren medewerkers de afgesproken kwaliteit? Houden zij rekening met de bewoners? Kan het niveau van onderhoud omhoog?

Lees meer