Alle diensten

Onderhoudskosten bepalen een belangrijk deel van de kosten van een gebouw. Daarom is het belangrijk ieder jaar kritisch te kijken wat de werkelijke onderhoudsbehoefte is.

Wilt u weten wat de technische staat van uw woning of gebouw is? Wat zijn de eventuele gebreken en wat staat u te wachten op het gebied van preventief of curatief onderhoud? Dit wordt duidelijk met een conditiemeting. Bij een conditiemeting of 0-meting d.m.v een 'checklist' wordt de technische staat van een gebouw bepaald. Een conditiemeting of 0-meting is hèt instrument bij het opstellen van een meerjarenonderhoudsbegroting of een RGS contract.

Overvoorde Van Tilborg voert de conditiemeting en 0-meting uit op basis van NEN 2767. Zo weet u zeker dat er een deskundige en objectieve registratie van de conditie van uw gebouw plaatsvindt.

Schakel ons in voor:

  • Conditiemeting woningen of gebouwen
  • Conditiemeting o.b.v. NEN 2767
  • Risico’s / RGS in beeld brengen
  • Onderbouwd advies gehele buitenschil
  • Monitoren degradatie van bouwdelen

conditiemeting of ometing

Gebreken en veroudering

Onze gespecialiseerde inspecteurs leggen per bouwdeel de gebreken, degradatie en veroudering vast. Onderhoud kan pas plaatsvinden na een zorgvuldige inventarisatie. Te denken valt aan gevelmetselwerk, dakgoten, dak, kozijnen, ramen, deuren en overige gevelelementen. We maken overzichtsfoto’s en stellen vast welke gebreken het gebouw op dat moment heeft. Gebreken laten we zien in omvang en intensiteit.

Risico’s in beeld

Aan de hand van de resultaten uit de conditiemeting stellen we een advies op om de geconstateerde gebreken te verhelpen. Tevens leggen we vast wat het risico is wanneer een geconstateerd gebrek niet direct wordt aangepakt.

Basis voor meerjarenonderhoudsbegroting

Een conditiemeting of 0-meting wordt vaak gebruikt als basis voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsbegroting. Met een MJOP weet u precies welke kosten u de komende tijd kunt verwachten.

Conditie van uw gebouw in beeld

Wij helpen u graag met het uitvoeren van een conditiemeting of 0-meting voor uw gebouw. Naast deze metingen zijn wij gespecialiseerd in het opstellen van een gedegen en praktische meerjarenonderhoudsbegroting.

Wilt u een conditiemeting of 0-meting voor uw gebouw door ons uit laten voeren? Bel ons op 0416 65 10 32 of laat uw gegevens achter. Dan bellen wij u binnen 24 uur terug.