Projecten

Corporaties, verenigingen van eigenaren, overheden en bedrijven schakelen ons in voor hun projecten. Vooraf formuleren we gezamenlijk de uitgangspunten en vooral de doelstelling van onze werkinzet.

Voor een groot onderhoudsbedrijf zijn bij diverse complexen in Rotterdam 0-metingen uitgevoerd inclusief een onderhouds-advies.

Lees meer

Voor een groot onderhoudsbedrijf zijn bij diverse complexen in de randstad 0-metingen uitgevoerd inclusief een onderhouds-advies.

Lees meer

Door ons is uitgevoerd schilderwerk beoordeeld in opdracht van een particulier.

Lees meer

Voor een grote VVE is een o-meting gedaan en zijn diverse onderhoudsscenario’s opgesteld.

Lees meer

Voor een VVE is objectief de staat van onderhoud vastgesteld na enkele jaren buiten-expositie.

Lees meer

Voor een Waterschap in Nederland hebben wij conditiemetingen gedaan van een groot aantal objecten. 

Lees meer

Voor een corporatie hebben wij het werk begeleid.

Lees meer

Voor een corporatie hebben wij een onderhoudsplan opgesteld.

Lees meer

Voor een corporatie hebben wij uitgevoerd schilderwerk gekeurd. 

Lees meer

Voor een VVE hebben wij onderzocht de kwaliteit van industrieel aangebrachte coating op hekwerken.

Lees meer

Schilderwerk aan een monumentaal pand vraagt grote vaardigheden. 

Lees meer

Voor dit prachtige gebouw hebben wij de voorbereiding en de begeleiding van de uitvoering verzorgd.

Lees meer