Terug

PB250212  

Voor diverse opdrachtgevers zijn wij druk bezig het uitgevoerde Onderhoudsschilderwerk te monitoren. 
Onder monitoring wordt bedoeld het steekproefsgewijs beoordelen van het gerealiseerde werk.
Dit kan direct na uitvoering maar ook een aantal jaren na realisatie.
Deze vorm is bij RGS een onmisbare schakel in het komen tot verbeterpunten en aanscherpen van de betrokken bedrijven.
Tevens is voor de opdrachtgever het belang groot om objectief te bekijken of geleverd wordt wat is afgesproken.  

Ik heb interesse

Naam
Vul uw naam in.

Telefoonnummer
Vul uw telefoonnummer in

Invalid Input