Projecten

Corporaties, verenigingen van eigenaren, overheden en bedrijven schakelen ons in voor hun projecten. Vooraf formuleren we gezamenlijk de uitgangspunten en vooral de doelstelling van onze werkinzet.

Bijvoorbeeld

 • Onderhoudsscenario beoordelen binnen een RGS overeenkomst.
 • Workshop organiseren en uitvoeren RGS.
 • Opstellen van een bindend advies om de impasse tussen aannemer en opdrachtgever te doorbreken.
 • Vervaardigen van een STABU-bestek voor een onderhoudsproject bestaande uit betonconservering.
 • Begeleiden van de uitvoering van onderhoudsschilderwerk aan vierentwintig complexen.
 • Uitvoeren van diverse prestatiekeuringen in het kader van RVO.
 • In het kader van een fusie implementeren van één werkwijze betreffende het aanbesteden van onderhoudsschilderwerk.
 • Opstellen van een meerjarenonderhoudsbegroting.
 • Trainen van opzichters wat betreft inspectievaardigheden.
 • Voorbereiden, begroten en aanbesteden van planmatig onderhoud.
 • Een-op-een coachen van een medewerker bedrijfsbureau.
 • Monitoren van behandelde en nieuw aangebrachte Accoya-kozijnen,
 • Ondersteunen en verbeteren van het volledige onderhoudsmanagementproces gedurende een kalenderjaar.
 • Inventariseren, onderzoeken en opstellen van een hersteladvies aangaande voorkomende houtrotschade.
 • Voeren van prijsonderhandelingen binnen een aanbestedingstraject.
 • Onderzoeken van voorkomende betonschade.