Middels een inspectie wordt de staat van onderhoud vastgesteld. De benodigde hoeveelheden van het buitenwerk worden in het werk nagemeten/geverifieerd.Voor de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden wordt een werkbestek opgesteld. Uit te voeren werkzaamheden worden gedetailleerd en duidelijk omschreven. Onderscheid wordt gemaakt tussen bouwkundige maatregelen/ ondergrondherstel, voorbehandeling en afwerking. Zo worden tijdens de uitvoering misverstanden met de aannemer voorkomen. Er volgt een aanbesteding op prijs waarbij de laagste inschrijver het werk gegund krijgt. Indien andere aspecten een rol spelen wordt overgegaan op aanbesteden op EMVI voorwaarden..