Door de woningcorporaties wordt momenteel in sterke mate onderzocht hoe kosten te kunnen besparen. Naast besparen in de beheerskosten is ook kostenverlaging binnen planmatig onderhoud (PO) een aandachtspunt. Veelal is de wens het behouden of zelfs verbeteren van de kwaliteit van het onderhoudsschilderwerk.

Onze ervaring is dat professioneel inkopen bij schilderwerk en ondergrondherstel altijd kostenbesparend is.

Hierbij gaat het niet zozeer om het op prijs inkopen door middel van zo goedkoop mogelijk aanbesteden. Het gaat erom bij elk werk de juiste inkoopvorm te vinden. Dit onder het algemene uitgangspunt: eenvoudig werk geeft weinig managementkosten en een gecompliceerd werk mag wat meer managementkosten hebben.

Overvoorde Van Tilborg hanteert 4 logische inkoopvormen. Wij adviseren en implementeren deze inkoopvormen bij woningcorporaties.