Middels een Quick Scan opname wordt de conditie vastgesteld. Bedrijven die in aanmerking komen worden geselecteerd. In het systemenboek worden de meest voorkomende systemen (schilderwerk en ondergrondherstel ondergebracht. Aan deze vaste systemen wordt één uniforme, all-in, prijs gekoppeld. Door de aannemer wordt een voorstel gedaan voor het uit te voeren onderhoudsschilderwerk. De inschrijvingen worden vervolgens beoordeeld.