Op basis van complexstrategie, functionele eisen en prestatie-indicatoren wordt een plan van aanpak opgesteld. Een onafhankelijke uitgevoerde Quick Scan is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Het onderhoudsbedrijf doet een voorstel waarin inzicht en visie wordt over gedragen. Met het geselecteerde onderhoudsbedrijf wordt, in overleg, het systemenboek samengesteld. In dit boek worden de meest voorkomende systemen ondergebracht. Aan deze vaste systemen wordt één uniforme, all-in, prijs gekoppeld. Middels een concurrentie gerichte dialoog worden gedane voorstellen nader uitgediept en worden onderhoudsscenario’s op juiste waarde geschat. Er wordt een resultaat gerichte overeenkomst opgesteld met hierin algemene voorwaarden, rechten en plichten van partijen, kwaliteitseisen en garanties. Er worden afspraken gemaakt over het borgen van de kwaliteit. Middels onafhankelijke monitoring wordt hieraan invulling gegeven.