Aanmelding door onderhoudsbedrijf

OnderhoudNL Garantie-bedrijven kunnen aan hun opdrachtgevende Vereniging van Eigenaren een eindkeuring aanbieden. Elk uitgevoerd schilderwerk bij een Vereniging van Eigenaren wordt dan afgesloten met een eindinspectie die door Overvoorde Van Tilborg wordt uitgevoerd. De kosten voor deze inspectie bedragen standaard voor complexen tot 25 woningen € 495,--.

De kosten voor het beoordelen van een complex met meer dan 25 woning is op aanvraag. Het bedrijf ontvangt een rapportage van het geïnspecteerde werk. Het werk kan worden aangemeld via deze website. Zie het submenu links boven.

U ontvangt vervolgens een opdrachtbevestiging met een gevraagde opleveringsdatum. Binnen 3-6 maanden na de opleveringsdatum wordt de eindkeuring uitgevoerd. Door Overvoorde Van Tilborg wordt hierover contact opgenomen.

Aanmelding door VvE

Een opdrachtgevende Vereniging van Eigenaren kan gebruik maken van een Eindkeuring. Het uitgevoerde onderhoudssschilderwerk wordt dan afgesloten met een eindinspectie die door Overvoorde Van Tilborg wordt uitgevoerd. De kosten voor deze inspectie bedragen standaard, voor complexen tot 25 woningen, € 495,--

De kosten voor het beoordelen van een complex met meer dan 25 woningen is op aanvraag. De VVE ontvangt een rapportage van het geïnspecteerde werk. Het werk kan worden aangemeld via deze website. Zie het submenu links boven.

U ontvangt vervolgens een opdrachtbevestiging met een gevraagde opleveringsdatum. Binnen 3-6 maanden na de opleveringsdatum wordt de eindkeuring uitgevoerd. Door Overvoorde Van Tilborg wordt hierover contact opgenomen.